دویچه وله صدای آلمان: پدر این نوزادان از این که خانمش 6 فرزند به دنیا آورده است، احساس خوشی می کند؛ اما از آنجایی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارد، نگران تامین مخارج مراقبت و نگهداری آن هاست و از دولت می خواهد که به او کمک نماید.

حمیده علمی، متخصص ولادی نسایی در شفاخانه ولایت بلخ می گوید که خانم ساراگل از 9 روز قبل تحت مراقبت داکتران قرارداشت و ولادت او به طور طبیعی صورت گرفت. این متخصص ولادی می افزاید: "اگر خانم ساراگل را شوهرش از ولسوالی دولت آباد بلخ به شهر مزارشریف انتقال نمی داد، احتمال تلف شدن مادر و فرزندانش عین ولادت ممکن بود". داکترعبدالروف فروغ، متخصص بخش اطفال در ریاست صحت بلخ می گوید: "بزرگترین این نوزادان 1180 گرام و کوچکترین آنها 670 گرام وزن دارد". فروغ می افزاید: "طفلی که وزن آن کم است در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد؛ از این جهت تحت مراقبت جدی قرار دارد".

خشوی ساراگل می گوید وقتی عروسش را مدتی قبل نزد داکتر به شهر مزارشریف آورده بود، بعد از معاینات داکتر گفت که شش گانه است سارا گریه می کرد. داکتر ناگزیر به او دروغ گفت که چهارگانه است. سارا فعلا" خوش است که بدون عملیات جراحی اطفال اش به دنیا آمده اند. براساس گفته داکتران ریاست صحت عامه بلخ، در طی سی سال گذشته این اولین باری است که یک خانم در این ولایت شش گانه به دنیا آورده است. گفته می شود که در کشورهای دیگر به چنین مادران واطفالش از سوی دولت کمک هایی صورت می گیرد؛ اما به خانواده ساراگل که اقتصاد خوبی هم ندارد، تا کنون توجهی صورت نگرفته است.

نبی اثیر / مزارشریف

نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |