مرکز ولایت بلخ را برای آن مزار شریف می‌خوانند که به عقیدهٔ اهالی آن، اميرالمومنين حضرت علی بن ابی‌طالب(ع) در این شهر در مسجد کبود مزارشریف مدفون است. مزار شریف تقریباً در ده کیلومتری شرق شهر باستانی بلخ است.

در عصر شاهرخ شاه تیموری، به همت همسرش گوهرشاد بیگم، در این شهر مزار بزرگی تعمیر گشت که هنوز هم پابرجا است. در این مزار کتابی است به نام تاریخچهٔ روضهٔ شریف که در آن آمده‌است که این محل، مزاراميرالمومنين حضرت علی (ع)است. همچنان برروی دروازه ورودی جنوبی این مزار شعری از عبدالرحمن جامی حک شده، که چنین است:

 

گویند که مرتضی علی در نجف است در بلــخ بیا ببین چه بیت الشرف است
جامی نه عدن گوی و نه بین الجبلین خورشید یکی و نور او هر طرف است

تصاویر زیبا از روضه سخی در بلخ

Blue Mosque of Mazar Sharif Afghanistan

Blue Mosque of Mazar Sharif Afghanistan

Blue Mosque of Mazar Sharif Afghanistan

Blue Mosque of Mazar Sharif Afghanistan

Blue Mosque of Mazar Sharif AfghanistanMazar Sharif Afghanistan

Blue Mosque of Mazar Sharif Afghanistan

Blue Mosque of Mazar Sharif Afghanistan

Blue Mosque of Mazar Sharif Afghanistan

Blue Mosque of Mazar Sharif Afghanistan

Blue Mosque of Mazar Sharif Afghanistan 

منبع: xcitefun.net

این هم تصویری از شب

سایت خبری و معلوماتی آروین: تاریخچه ی روضه ی مبارک سخی .

با ملاحضۀ کتاب تاریخ روضۀ مبارک تالیف حافظ نور محمد کهگدای :

 هنگامیکه  ابو مسلم خراسانی خدمت جناب حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه به بغداد رفت، عرض کرد که جناب شما به خلافت انتخاب شده اید و بنده با تمام قوای،  خود در خدمت شما میباشم .

  حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه فرمودند : که من هوس خلافت را ندارم اما یک خدمت خیلی  هابزرگ است اگر انجام بدهید خاندان نبوت به ویژه حضرت شاه ولایت مآب کرم الله و جهه، از شما راضی و خوشنود شوند .

خدمت همین است که چند دفعه جد بزرگوارم بخوابم آمده و  فرموده  که جسد مرا از اینجا بجای امن، انتقال بدهید که خوارج و دشمنان میخواهند به جسد من اذیت کرده بی احترامی نمایند .همبن بود که ابو مسلم خراسانی، به اجرای این خدمت بزرگ کمر بسته و بجان و دل اقدام نمود .

چون ابو مسلم در اردوی خود پهلوانان ورزیده و عیاران زبر دست داشت به طور مخفیانه جسد مبارک شانرا از نجف اشرف برداشته ،  بطرف مرو و بخارا وبلخ افغانستان آمدندکه در چند جای بنام قدم گاه حضرت شاه ولایت مآب میباشد یعنی در کابل بنام زیارت سخی جان در اند خوی بنام شاهمردان وبطرف مرو و بخارا بنام کوه نور وکلف یاد میشود که گفته میشود حضرت علی ک ،  در این جا ها شب را گذشتانده که نزد مزدم به قدمگاه شاه اولیا مشهور است  اما حضرت شان در زمان حیات خود باین طرفها نیامده اند .

 از اینکه هیچکدام از این جای ها مورد اطمینان قرار نگرفت ،  بلآخره در همین جای موجود روضه مبارک را که در سابق ده خیران یا خواجه خیران امروزه یاد میشد جنگل وجای محفوظ بود ، در زیر زمین یک گنبد ساخته جسد مبارکشان را گذاشته  و بالای گنبد راپوشانیدند . از این زمان چندین سال گذشته و کسانیکه جسد مبارک را آورده بودند ،  وفات کرده تقریبآاز خاطره ها فراموش شدند .

قراریکه درکتاب روضه مبارک  نوشتۀ  سلطان سنجر آمده از اثر تتبع و جستجو گنبد  زیرین  را پیدا کرده بالای آن گنبد  دیگر بنا کرده که آنهم بمرور زمان از بین رفته است .

 بعد از اینکه جسد مبارک در زیر گنبد در همین جنگل بود و کسی اطلاع نداشت وقتیکه جناب حضرت بها الحق والدین یعنی بهاألدین بلا گردان مشهور به شاه نقشبند  ازبخارا بر آمده  ، عازم بیت الله شریف بودند واز کنار همین جنگل عبور میکردند ، شاه نقشبند متحیر شده ودر عالم مراقبه رجوع کرده فهمید که ذات مبارک حضرت شاه ولایت مآب در اینجا هستند .

 در مزار شریف طرف جنوب روضه مبارک  مدرسه ای بنام مدرسه ی حضرت بهاوالدین و قدم گاهشان بود که بعدآ  ان مدرسه تخریب شده اکنون جای قدمگاهشان را تخته سنگ گذاشته اند که هنوز هم موجود است .

به روایت دیگر ، حضرت مولانا نورالدین عبدالرحمان متخلص به " جامی "علیه الرحمه این موضوع را کشف کرده  و از راه مدرسه خواجه خیران داخل گنبدزیر زمینی شده و  جسد مبارک حضرت شاه ولایت مآب را زیارت کرده است . پس از ان این خبر به سلطان حسین میرزا رسیده و وی به همراه امیر علی شیر نوایی وزیر روشن ضمیر خود با دیگر وزرآ و تعدادی لشکر به زیارت حضرت شاه اولیا شتافته است .

میگویند مولانا جامی  سلطان حسین میرزا و امیر علی شیر نوایی و چند نفر دیگر را از نزدیکان سلطان،  به گنبد زیرین رفته اند و جسد مبارک را زیارت کرده اند .

بعد از این سلطان حسین میرزا تمام مهندسین و معماران زبر دست از هرات ، سمر قند ، بخارا، بلخ و غیره را خواسته تعمیر موجود  روضۀ  مبارک  را ساخته است  .

و این هم لینک سایت ویکی پیدیا

تاریخچه روضه سخی در بلخ

نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |