کابل (پژواک، ٨ اسد ٩١): ترجمه و تفسير قابل جستجوى قرآنکريم در صفحۀ انترنتى "اسلام لکُم نقطه کام" (islamLacom.com)، آن لاين گرديد. پروژه ترجمه و قرائتهاى قرآنکريم به نام "اسلام لکُم نقطه کام"، از طرف "قاموسونه نقطه کام"، تهيه و آن لاين گرديده است. مسوولين "قاموسونه نقطه کام" ميگويند که اين نخستين پروژه انترنتى قرآنکريم است که در آن، برعلاوۀ ٦٥ لسان ديگر، ترجمه و تفسير قابل جستجوى قرآنکريم به لسان پشتو نيز منتشر گرديده است. به اساس اظهارات منبع، قبلاً در انترنت، صرف تفاسير پشتوى قرآنکريم دريافت ميگرديد، که سهولت جستجو را نداشت. وى افزود که "قاموسونه نقطه کام"، براى پر نمودن اين خلاء پنج سال قبل، کار روى پروژه "اسلام لکُم نقطه کام"، و ديجيتلى نمودن تفسير کابلى را آغاز نمود. موصوف گفت که اين پروژه، حالا آن لاين گرديده و کسى که به انترنت دسترسى داشته باشد، ميتواند از آن استفاده نمايد. به اساس اظهارات منبع، براى "اسلام لکُم نقطه کام"، بيش از صد ترجمه قرآنکريم ترتيب گرديده است، که با گذشت زمان يک، يک آن لاين خواهد شد. وى افزود: "در صفحه انترنتى  اسلام لکُم نقطه کام، صداهاى ٢٥ قارى پذيرفته شده در سطح بين المللى نيز جابجا گرديده است." به گفتۀ وى، کاربران اين صفحه ميتوانند يک آيت قرآنکريم را به شکل مسلسل به صداى سه قارى بشنوند.  وى افزود که در اين صفحه، ترجمۀ انگليسى هر آيۀ مبارک نيز شنيده شده ميتواند. وى گفت: "در نظر است که ترجمه و تفسير پشتوى قرآنکريم نيز صوتى گرديده و در صفحه پيشکش شود." منبع علاوه نمود که "قاموسونه نقطه کام"، تمام کتابهاى احاديث صحيح را براى آن لاين نمودن، آماده نموده و پروسۀ آن لاين نمودن آن، در هفته هاى آينده تکميل خواهد شد. 

http://islamlacom.com/index.php?site=search&key=&script=49&page=1

نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |