oh_sht_40.jpg 

برای دیدن تصاویر بیشتر از شکار لحظه ها... بدترین بدشانسی ها به ادامه کلیک کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

perfect_timing_11.jpg

شکار لحظه های ناب و دیدنی برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه کلیک کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

at_the_right_moment_10.jpg

شکار لحظه های ناب و دیدنی برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه کلیک کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

شکار لحظه ها (بدترین اتفاق های ممکن) برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه کلیک کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

شکار لحظه های ناب و دیدنی سه شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۰

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

شکار لحظه های ناب و دیدنی برای دیدن بقیه تصاویر به ادامه کلیک کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

شکار لحظه های مهیج نظامی دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲

S A L I J O O N

شکار لحظه های مهیج نظامی برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه کلیک کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تصاویری جـالب و دیـدنی از شـکار لحـظه ها برای دیدن بقیه تصاویر به ادامه کلیک کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

شکار لحظه های ناب و دیدنی پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۱۸

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

شکار لحظه های ناب و دیدنی بقیه تصاویر را در ادامه مشاهده کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

برای دیدن بقیه تصاویر شکار لحظه های هیجان انگیز و دیدنی به ادامه کلیک کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آخـر بدشانـسی که میـگن همینـه !!! برای دیدن عکس های جالب و دیدنی از شکار لحظه ها به ادامه کلیک کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بقیه تصاویر جالب و دیدنی از شکار لحظه ها را در ادامه مشاهده کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

تصاویری فراتر از سرعت چشم سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۰

دوربین عکاسی با سرعت بالا دستگاهی است که برای ثبت حرکات آهسته به کار می رود و مهمترین کاربرد آن در مطالعات علمی بر روی پدیده های زودگذر، ارزیابیهای نظامی و صنعتی است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

برای دیدن تصاویر بیشتر از سوژه های جدید و جالب شکار لحظه ها به ادامه کلیک کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |

یک لحظه قبل از وقوع حادثه شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۳

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

یک لحظه قبل از وقوع حادثه برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه کلیک کنید...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کلمانی  | لینک ثابت |